Naše historie

Více než 40 let jsme zde pro VásHistorie naší galerie úzce souvisí s nedávnou historií České republiky a Slovenska. V roce 1968, po sovětské okupaci Československa, opustily statisíce Čechů a Slováků svůj domov a usadily se v demokratických zemích. Mezi nimi i hodně umělců, kteří přirozeně chtěli pokračovat ve své profesi.

Umělci byli ale v obtížné situaci. Mnoho spisovatelů znalo jazyk své hostitelské země příliš málo, aby se dokázali etablovat. Vznikla exilová nakladadelství v Curychu, Kolíně nad Rýnem, Torontu, Londýně a Římě a bylo vydáno mnoho knih v češtině a slovenštině. Pro výtvarníky, kteří nebyli ve svém novém domově známí, byla situace též obtížná. Navíc jim chyběly finanční prostředky na pořádání výstav. Jen těžko se mohli představit svému novému publiku.

To byl jeden z důvodů, proč jsme v roce 1972 založili galerii Krause. Nabídli jsme výstavní možnosti a též místo setkávání krajanů se švýcarským publikem.

Kromě neznámých vystavovali i ti umělci, kteří byli již světově známí. Mezi ně patřil například Jiří Kolář z Paříže, Jan Koblasa z Hamburku, Lecoque z Los Angeles a další.

Po sametové revoluci v roce 1989 v bývalém Československu a pádu Sovětského Svazu mohli exiloví umělci konečně prezentovat svá díla i ve své vlasti. S měnící se situací se také změnil koncept galerie. Konečně jsme měli možnost prezentovat české umění jako celek.

Postupně jsme navazovali kontakty s domácími umělci. V galerii jsme prezentovali grafiku Jiřího Anderle, skleněné plasiky Bohumila Eliáše, sochy Olbrama Zoubka a keramiku Stanislava Martince. Při každé další návštěvě Prahy jsme objevili další umělce, a tak se ve švýcarském tisku objevila jména Adolfa Borna, Oldřicha Kulhánka, Jana Baucha, Karla Chaby a mnoha dalších.

Do naší galerie si našli cestu i díla zemřelích umělců, kteří jsou nyní klasifikováni jako česká klasická moderna. Patří mezi ně například Jan Zrzavý, František Tichý, Ota Janeček a Emil Filla.

Díky dnešním médiím, jako je internet, si mohou umělecká díla prohlédnout nejen návštěvníci v galerii, ale i všichni zájemci o umění, na našich webových stránkách. Díla z galerie Krause se tak dostaly do některých soukromých sbírek po celém světě. Spolupráce s renomovanými transportními společnostmi zaručuje rychlou a bezpečnou přepravu.

Jsme rádi, že jste nás navštívili na naší webové stránce a doufáme, že uvedená díla vzbudila Váš zájem. Věříme, že i nadále budete v umění nacházet potěšení a že Vás příležitostně budeme moci v naší galerii přivítat.